Terminy

Termin do indywidualnego ustalenia

Cennik

Grupa od 2 do 8 osób + opiekunowie
35zł (przy zakupie karnetu)
Zajęcia indywidualne +opiekun
60zł (przy zakupie karnetu)

Zapisy

j.michalak@hotelmaraton.com
Tel.: 61 29 25 472

REHABILITACJA W WODZIE

Zajęcia z rehabilitacji w wodzie skierowane są głownie do osób:

  • z niepełnosprawnością fizyczną po amputacjach, po urazach kręgosłupa,
  • z porażeniem kończyn spastycznym, wiotkim,
  • z niepełnosprawnością intelektualną dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym,
  • dzieci z wadami genetycznymi,
  • ze sprzężoną niepełnosprawnością ruchową i intelektualną,
  • ze zmianami zwyrodnieniowymi kości i stawów związanych z wiekiem lub nadmiernym wysiłkiem i przeciążeniem.

Program ćwiczeń zostają przygotowywane na podstawie opinii lekarskiej, wywiadu, orzeczenia o niepełnosprawności fizycznej, intelektualnej oraz sprawności fizycznej, którą posiada uczestnik zajęć.
Rehabilitacja w wodzie ma za zadanie zwiększenie sprawności fizycznej, przełamanie bariery zwianej z niepełnosprawnością, pomóc w zdobyciu nowych umiejętności, które pozwolą na zwiększenie wiary w siebie mimo istniejących wad i zaburzeń w rozwoju. Wykorzystując środowisko wodne i jego właściwości, możemy w swobodny sposób wykonywać większość ćwiczeń dzięki pozornemu zmniejszeniu ciężaru ciała. Pozwala to na wykonywanie ruchów w zwiększonym zakresie. Odpowiednia temperatura wody zapewnia dodatkowo rozluźnienie mięśni, co pozwala uczestnikom wykonać ruchy, których nie są wstanie wykonać na lądzie.
Tworzenie kilkuosobowych grup dyspanseryjnych pozwoli na uzyskanie dodatkowych korzyści przez spostrzeganie własnej osoby nie tylko przez pryzmat własnego problemu związanego z niepełnosprawnością.

3